• Screen Shot 2014-12-26 at 11.37.12 pm Screen Shot 2014-12-26 at 11.37.12 pm

  Huilor – La femme enceinte

  Huilor – La femme enceinte
  Huilor – La femme enceinte

 • Screen Shot 2014-12-26 at 11.43.18 pm Screen Shot 2014-12-26 at 11.43.18 pm

  Le Petit Marseillais – Seve d’olivier

  Le Petit Marseillais – Seve d’olivier
  Le Petit Marseillais – Seve d’olivier

 • Nedjma Nedjma

  Nedjma Zidane

  Nedjma Zidane
  Nedjma Zidane

 • Neutrogena Neutrogena

  Neutrogena

  Neutrogena
  Neutrogena

 • Bein Sport Bein Sport

  BeIN Sport – Totalement sport

  BeIN Sport – Totalement sport
  BeIN Sport – Totalement sport

Bruno曾为法国军队担任摄影师,在这之前他是一名记者,艰苦的工作经历让Bruno经受了“战火的洗礼”。他为著名的Bruno Aveillan担任了四年的第一副导,其间他于1995年为大溪地旅游局导演的商业广告成为了在导演人生中的初次登场。

他的作品包罗万象,最擅长的还是将世界各地美丽的女子表现在荧幕上。

现在Bruno和妻子还有两个孩子住在法国南部,身为父亲的他也常常在他的作品中表现轻松可爱的孩童形象。他是一名红酒专家,年轻时还曾是一名出色的橄榄球运动员,富于动感仍然在他的作品中大量体现。